Czym są przemienniki częstotliwości?

Rozwój technologi ma ogromny wpływ na innowacyjność elektryki, w której coraz częściej wykorzystuje się trójfazowe silniki prądu przemiennego. Przemienniki częstotliwości to urządzenia, których celem jest kontrolowanie i regulowanie prędkości pracy układów elektronicznych. Każdy przemiennik składa się z kilku elementów, dzięki którym możliwe jest pełnienie wielu funkcji wpływających na stan sprzętów elektrycznych oraz koszty związane z ich użytkowaniem.

Jak działa przemiennik częstotliwości?

Zadaniem urządzenia jest przetwarzanie napięcia przemiennego w napięcie stałe poprzez regulację prędkości obrotowej silników elektrycznych. Silnik taki pracuje z określoną liczbą obrotów na minutę. Zwiększenie tej częstotliwości wiąże się ze zwiększeniem napięcia, a do tego potrzebny jest przemiennik częstotliwości. Sieć elektryczna dostarcza prąd o częstotliwości 50 Hz, natomiast przemienniki dostarczają prąd na poziomie od 0 do nawet ponad 80 Hz. Taka różnica pozwala zwiększyć lub zmniejszyć szybkość obrotów silnika i dostosować jego pracę do zapotrzebowania podłączonego urządzenia.

Przemiennik częstotliwości – czy tylko dla przemysłu?

Regulacja pracy silnika jest korzystna przede wszystkim dla zakładów produkcyjnych, wykorzystujących dużą ilość maszyn o różnych rozmiarach. Przemienniki częstotliwości pozwalają na wydajniejszą pracę maszyn, są źródłem oszczędności, kiedy obniżają częstotliwość obrotu dopasowując ją do zapotrzebowania maszyny oraz przyczyniają się do zmniejszonej liczby awarii.

Urządzenie składa się z:

  • Falownika, który generuje napięcie o częstotliwości niezbędnej do zasilania silnika – bardzo często określeń falownik i przemiennik używa się zamiennie. Jest to błąd, ponieważ falownik jest elementem przemiennika, które dopasowuje wysokość napięcia do wymagań maszyny.
  • Układu sterowania – odpowiedzialnego za komunikację z pozostałymi elementami.
  • Prostownik – sterowany lub niesterowany, generujący pulsacyjne napięcie stałe.
  • Układ pośredni umiejscowiony w przetwornicy przekazujący energię z prostownika do falownika.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *