Categories Porady

Kompendium wiedzy o usługach budowlanych i ich fakturowaniu

Usługi budowlane to nie tylko budowa domu. Ich zakres jest bardzo szeroki i obejmuje proces od powstania budynku do wykończenia.  Część firm budowlanych doradza w wyborze projektu i działki.  Inaczej mówiąc, specjalistyczne firmy budowlane sprostają niemal każdemu zadaniu, jakie zostanie im powierzone. Budowa budynku to skomplikowany, pełen procedur proces, którego nie powinno się zaczynać bez specjalistycznego wsparcia.

Wybór technologii budowlanej

Każdy inwestor staje przed trudną decyzją, jaką jest wybór technologii budowlanej. Dawniej nie było problemu- budowało się z tego, co akurat było dostępne na rynku. Obecnie asortyment technologii budowlanej jest tak duży, że dokonanie wyboru staje się sporym problemem.

Duży nacisk kładzie się na parametry surowców, które wpływają na oszczędności podczas eksploatacji i skracają czas realizacji projektu, a także podnoszą komfort mieszkania. Prężnie rozwijająca się branża budowlana znacznie się rozwinęła i dziś na rynku dostępne są doskonałe materiały, które oszczędzają czas, środki i podnoszą komfort mieszkania. Firmy oferujące usługi budowlane, prowadzą doradztwo z zakresu doboru technologii budowlanej do projektu i oczekiwań inwestora. Obecna technologia wypiera z rynku tradycyjne cegły i kamienie na rzecz nowoczesnych materiałów takich jak: ytong – to popularne bloczki z betonu komórkowego, które wykonane są z piasku, wapna, wody oraz cementu i anhydrytu; silka – to cegła wapienno – piaskowa, która posiada wysoką gęstość. Porotherm – czyli pustaki ceramiczne z charakterystycznymi pustymi przestrzeniami, w których gromadzi się powietrze i prefabrykaty keramzytowe – ceramika wykonana w monolicie o wysokiej odporności, trwałości i żywotności, to najlepsze technologie budowlane.

Projekt  domu i formalności

Budowy nie można rozpocząć bez projektu domu.  Do wyboru są dwa rozwiązania.  Pierwszym z nich jest adaptacja gotowego projektu, którego zaletą jest niska cena i szybka realizacja. Biura projektowe dysponują katalogami projektów domów w różnym stylu i o różnorodnych powierzchniach. Bez trudu można znaleźć projekt odpowiadający inwestorowi. Każdy projekt można zaadoptować do działki. Kolejnym rozwiązaniem jest projekt nowy, powstały specjalnie dla inwestora. Taki budynek może wyróżniać się bryłą i na pewno będzie w 100% odpowiadał potrzebom zamawiającego. Jest tworzony z uwzględnieniem specyfiki działki i oczekiwań. Jego koszt jest wyższy niż gotowego projektu. Skoro  został wybrany projekt domu, to pozostaje dopełnienie formalności związanych z gruntem. Zmiana prawa budowlanego jest korzystna dla inwestorów, ponieważ w większości przypadków nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Należy dokonać zgłoszenia budowy w urzędzie miasta. Trzeba  uzyskać pozwolenie na budowę w sytuacji, kiedy dom ma stanąć na terenie objętym ochroną przyrody lub budynek będzie zwiększał zanieczyszczenie powietrza czy hałas w otoczeniu. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy powiadomić o dacie ich rozpoczęcia  powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Zgoda na budowę lub pozwolenie są ważne trzy lata od uprawomocnienia się decyzji.

Jak określić najlepszą wielkość domu?

Marzenie o wilii  często wiąże się z przeświadczeniem, że w dużym domu wszystko się zmieści. Zbyt duży dom, jak na potrzeby użytkowników, to większe koszty utrzymania, np.: rosną koszty ogrzewania i często trzeba wynająć firmę do sprzątania. Urządzenie dużego metrażu – położenie podłóg, wykończenie ścian to naprawdę ogromne koszty. Optymalna wielkość powierzchni mieszkalnej to ok.150 m2. Dom, którego powierzchnia przekracza 300 m2, uznawany jest za bardzo duży i drogi w utrzymaniu. Bardzo rzadko jest potrzeba budowania tak wielkiego domu.  Dom poniżej 100 m2 może okazać się za mały dla rodziny, ponieważ brakuje miejsca na garderobę, czy pralnię oraz drugiej łazienki na piętrze. Na wielkość domu wpływają także możliwości finansowe inwestora, dlatego dobrze jest przedyskutować problem z ekspertami od usług budowlanych, którzy mają doświadczenie w budowie domu.

Elektroniczny wniosek o pozwolenie na budowę

Jeżeli potrzebujemy pozwolenia na budowę, nie musimy już godzinami stać w urzędzie gminy/miejskim i marnować cenny czas. Można to zrobić przed internet. Od lipca 2021 roku istnieje możliwość złożenia elektronicznego wniosku o pozwolenie na budowę. Oznacza to  uproszczenie i przyśpieszenie procedur, co bardzo podoba się inwestorom oraz firmom zajmującym się usługami budowlanymi w województwie pomorskim i każdym innym miejscu w Polsce. Dokumenty składa się przy pomocy profilu zaufanego. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił w tym celu serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl , na którym można wypełnić elektroniczny wniosek, dołączyć do niego załączniki,  zalogować się w serwisie ePUAP przez profil zaufany lub e-dowód i napisać pismo ogólne do odpowiedniego urzędu. Pismo wieńczy się podpisem elektronicznym i  korespondencja zostanie wysłana. Projektanci mogą sporządzać projekt w pliku PDF, a inwestorzy załączają go do elektronicznych wniosków. Jeżeli inwestor jest współwłaścicielem nieruchomości, to musi dołączyć do elektronicznego wniosku oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i zgodę pozostałych współwłaścicieli na prowadzenie inwestycji. Wszyscy inwestorzy muszą złożyć podpis elektroniczny na dokumencie. 

Zatrudnienie ekspertów na budowie

Prawo budowlane nakazuje zatrudnienie kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami. Budowy domu nie da się rozpocząć bez solidnej, specjalistycznej oferującej usługi budowlane w województwie pomorskim oraz bez środków finansowych.

Skrótowy przegląd etapów budowy domu

Zanim rozpoczną się prace budowlane teren musi być ogrodzony – może być to tymczasowe ogrodzenie z siatki w celu zabezpieczenia terenu. Geodeta dokonuje wytyczenia dokładnej lokalizacji budynku na terenie działki. Kolejnymi pracami, które trzeba wykonać, są: wyrównanie gruntu oraz zrobienie drenażu i ewentualne osuszenie gruntu. Na tym etapie konieczne jest stworzenie solidnej izolacji podziemnej oraz rozprowadzenie poziomych elementów kanalizacyjnych. Powstaje podpiwniczenie budynku, o ile było zaplanowane w projekcie. Następnie budowane są ściany zewnętrzne, stropy i schody betonowe.  Po zakończeniu tego etapu budowy mówi się o stanie surowym otwartym budynku. Kolejnym etapem budowy budynku jest wykonanie  konstrukcji dachowej. Na tym etapie następuje też wstępne termoizolowanie dachu. Wszystkie wymienione powyżej prace pochłaniają około 45% całego budżetu przeznaczonego na budowę. Faktura za usługi budowlane dla osoby fizycznej może być wystawiona po zakończeniu każdego etapu budowy. Po montażu stolarki okiennej i drzwi budynek uzyskuje status stanu zamkniętego surowego. W tym momencie przychodzi czas na położenie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej. Wtedy również można przystąpić do montażu paneli fotowoltaicznych oraz ułożenia folii grzewczych na podczerwień.  Kolejnym etapem jest wykonanie suchych tynków i wywiezienie gruzu z placu budowy. Ostatnim elementem budowy jest wykończenie wnętrza i prace montażowe – buduje się ściany wewnętrzne, w pomieszczeniu przeznaczonym na kuchnię oraz na łazienkę wykonuje się  instalację wod-kan. W tym czasie ściany i podłogi zyskują izolację i ostateczny wygląd. Pojawiają się też gniazdka i włączniki oświetlenia. Po wykonaniu wszystkich opisanych prac budynek jest gotowy do odbioru.

Stawka VAT w budownictwie

W budownictwie obowiązują dwie stawki VAT, które bierze się pod uwagę przy wystawieniu faktura za usługi budowlane.  Jest to 8% i 23% . Stawka 8% obowiązuje przy następujących rodzajach budynków: domach jednorodzinnych, dwumieszkaniowych i wielomieszkaniowych, czyli do zbiorowego zamieszkania. Obejmuje takie usługi jak: dostawę materiałów budowlanych, budowę, remont, modernizację, termomodernizację oraz przebudowę obiektów budowlanych lub ich części, które zaliczane są do społecznego programu mieszkaniowego. Stawka podatku VAT 8% nie będzie dotyczyła tych części, które stanowią lokale użytkowe. Podatki w budownictwie to skomplikowana materia, a prawo przewiduje mnóstwo wyjątków.  Jeżeli powierzchnia budynku jednorodzinnego przekroczy 300m2, a lokalu mieszkalnego 150 m2, wtedy nie zalicza się ich do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Oznacza to, że stawka 8% VAT ma wtedy zastosowanie wyłącznie częściowe do  powierzchni objętej limitem w całkowitej powierzchni użytkowej.

Faktura VAT dla osoby fizycznej

 Wystawiając fakturę za usługi budowlane, ważne jest, a by prawidłowo obliczyć podatek VAT. Nie ma obowiązku prawnego wystawiania faktury VAT za usługi budowlane dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej). Dokument można wystawić na prośbę takiej osoby.  Firma świadcząca usługi budowlane ma na wystawienie faktury 30 dni od daty wykonania usługi. Jeśli wykonawca otrzyma zaliczkę, przedpłatę lub zadatek przed wykonaniem usługi, to obowiązek podatkowy powstaje w stosunku do danej kwoty i to już w momencie jej otrzymania. 

Ustawa „Prawo budowlane”

Ustawa o  VAT ma zastosowanie w rozliczaniu usług budowlanych, ale nie zawiera definicji tych usług. Opis czynności przynależnych do prac budowlanych znajduje się w ustawie „Prawo budowlane”. Budowa to  wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu oraz jego odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa. Roboty budowlane określa się jako czynności polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Ustawa zawiera także rozróżnienie terminów: przebudowa a remont. Termin przebudowa określa roboty budowlane, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego. Z kolei słowo “remont” odnosi się do wykonywania w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, które polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowią bieżącej konserwacji. 

Nowe prawo budowlane ułatwia stawianie mniejszych domów i zawiera szereg udogodnień dla inwestorów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *