Categories Porady

PIT-37 – co trzeba wiedzieć o zasadach jego rozliczania?

PIT-37 należy niewątpliwie do najczęściej wypełnianych zeznań podatkowych. To formularz przygotowany dla podatników zatrudnionych przede wszystkim na umowę o pracę, ale nie tylko. Poznaj podstawowe zasady rozliczeń przez PIT-37.

PIT-37: dla kogo?

PIT-37 to deklaracja podatkowa, po którą sięgają przede wszystkim osoby zatrudnione na umowę o pracę, za które pracodawca co miesiąc odprowadza składki na podatek dochodowy. I to właśnie ten drugi warunek w odniesieniu do PIT-37 jest najważniejszy, a więc sytuacja, w której inna instytucja odprowadza za ciebie zaliczki na podatek, z których ty na koniec roku się rozliczasz z Urzędem Skarbowym, otrzymując zwrot podatku lub opłacając niedopłatę, wynikającą na przykład z wejścia w II próg podatkowy. PIT-37 wypełniają także osoby uzyskujące dochody z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło, jak również z tytułu:

  • emerytury i renty krajowej, jak i świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
  • członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych itp.,
  • zasiłków pieniężnych,
  • stypendiów,
  • z praw majątkowych (w tym praw autorskich praw majątkowych),
  • świadczeń z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • pracy tymczasowo aresztowanych i skazanych,
  • umów aktywizacyjnych.

Więcej dowiedz się tutaj: https://www.pitax.pl/pit-37/.

Jak rozliczać PIT-37?

Ministerstwo Finansów kilka lat temu, aby ułatwić i skrócić całą procedurę corocznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym wprowadziło usługę Twój e-PIT. Na stronie podatki.gov.pl można co roku uzyskać wgląd do podstawowego formularz PIT-37 przygotowanego na podstawie druków PIT-11, które wcześniej pracodawca jest zobowiązany wysłać do US. Na podstawie tego dokumentu opracowywany jest PIT-37, który podatnik może zaakceptować, tym samym oficjalnie składając go do US. Obecnie taki PIT-37 stanowi już zsumowane wartości ze wszystkich umów zawartych w danym roku rozliczeniowym, nie ma więc sytuacji, że umowa zlecenie czy umowa o dzieło nie są uwzględnione w rozliczeniu. Jeszcze do niedawna Twój e-PIT obejmował tylko główną umowę o pracę lub osobno przygotowywano druki dla każdej umowy. Teraz jest to znacznie prostsze, a korzystanie z całego serwisu jest bardziej intuicyjne. Co lepsze, jeśli akceptujesz przygotowany dokument i wynika z niego jakiś rodzaj opłaty, możesz jej dokonać od razu właśnie poprzez tę zaufaną stronę. Więcej przeczytasz na: https://www.iwop.pl/serwis-podatkowy/pit-37/.

PITax.pl to intuicyjny program do rozliczania z Urzędem Skarbowym
PITax.pl został stworzony, żeby chronić Twoje finanse

Czy warto korzystać z Twój e-PIT?

Opinie w stosunku do Twój e-PIT są podzielone. Jest to niewątpliwie ułatwienie dla setek podatników, którzy właściwie muszą jedynie zaakceptować przygotowany formularz. Nie ma żadnych dodatkowych obliczeń o wykonania, niczego nie trzeba z jednego formularza przepisywać na drugi. Wszystko przebiega szybko, sprawnie i zgodnie z prawem. Pytanie jednak tylko, czy korzystnie dla podatnika. Część osób właściwie automatycznie potwierdza rozliczenie przez Twój e-PIT, zapominając niejako zupełnie o tym, że rozliczenie to nie obejmuje żadnego rodzaju ulg czy odliczeń od dochodu. Jeśli się zastanowić, nie ma w tym nic zaskakującego, skąd bowiem MF miałoby wiedzieć, z jakiej ulgi czy odliczenia od dochodu i w jakiej wysokości chcesz skorzystać. Czy to oznacza, że nie ma przestrzeni na takie obliczenia? Jest, ale już nie w ramach Twój e-PIT. Ten dokument możesz potraktować wtedy jako źródło podstawowych danych, ale sięgnąć wtedy warto do sprawdzonego programu do obliczania PIT, w który wprowadzić można będzie wszystkie niezbędne dane: https://druki-pit.pl/pit-37/.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *